• en_GBus
 •  

   

  1. Identitatea societății vânzătoare

  Denumirea societății vânzătoare: SC JOMEER DEAD SEA COSMETICS SRL

  Cod unic de înregistrare: 34522211

  Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/761/2015

  Adresă sediu social: Calea Unirii nr. 22, bloc 46, ap. 4, Craiova, jud. Dolj

  Adresă poștală: Calea Unirii nr. 22, bloc 46, ap. 4, Craiova, jud. Dolj

  Adresă poștală pentru retur: Calea Unirii nr. 22, bloc 46, ap. 4, Craiova, jud. Dolj

  Adresă de poștă electronică: shop@jomeerbeauty.com

  Număr telefon: 0251337542, linie telefonica cu tarif normal

   

  1. Domeniul de aplicare

  Prezentul act, respectiv Termenii și condițiile comerciale ale SC JOMEER DEAD SEA COSMETICS SRL privind vânzarea la distanță și comerțul electronic (denumit în continuare ”Termeni și Condiții JOMEER”), reglementează raportul juridic dintre vânzătorul SC JOMEER DEAD SEA COSMETICS SRL (denumit în continuare ”JOMEER”) și consumatorul, persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, (denumit în continuare ”Clientul” sau ”Consumatorul”) – (JOMEER și Clientul sau Consumatorul sunt denumiți în continuare împreună ”Părțile”) având ca obiect vânzarea-cumpărarea Produselor prezentate de către JOMEER Clientului pe pagina de internet: www.jomeerbeauty.com și (denumita în continuare împreună ”Pagina de internet JOMEER”).

  Termenii și Condițiile JOMEER sunt aplicabile oricăror comenzi, vânzări și livrări de Produse prezentate pe Pagina de internet JOMEER și vândute de către JOMEER Clientului, în versiunea valabilă la data efectuării comenzii. Odată cu efectuarea comenzii/ofertei de cumpărare Clientul acceptă necondiționat Termenii și Condițiile JOMEER publicate pe Pagina de internet JOMEER, presupunându-se că acestea au fost luate la cunoștință de către Client înainte de efectuare comenzii.

  JOMEER își rezervă dreptul de a modifica unilateral oricând Termenii și Condițiile JOMEER

   

  1. Încheierea Contractului

  Prin efectuarea comenzii, respectiv prin apăsarea/activarea butonului ADAUGĂ ÎN COŞ, Clientul face o ofertă de cumpărare privind Produsele selectate în conformitate cu Termenii și Condițiile JOMEER precum și cu prețurile de vânzare a Produselor în vigoare la data efectuării comenzii de către Client, ofertă/comandă de cumpărare care necesită acceptarea expresă din partea JOMEER (denumită în continuare ”oferta/comanda de cumpărare”). Abia după acceptarea ofertei/ comenzii de cumpărare a Clientului de către JOMEER rezultă un contract la distanță încheiat între JOMEER și Client, care are, în principal, ca obiect, pe de o parte, obligația de vânzare și Livrare, iar pe de altă parte, obligația de preluare și plată a prețului privind Produsele comandate de către Client (denumit în continuare ”Contractul”). JOMEER, după caz, nu este obligată să accepte oferta de cumpărare a Clientului (de exemplu, dar fără a se limita la: lipsa produsului din stoc etc.), datele furnizate de către Client, sunt incomplete sau incorecte,  JOMEER are îndoieli cu privire la seriozitatea ofertei/comenzii de cumpărare.

   

  1. Caracteristicile Produselor

  JOMEER, în calitate de comerciant autorizat, prezintă și comercializează pe Pagina de internet JOMEER o gamă variată și largă de Produse cosmetic (denumite mai sus și în continuare împreună ”Produsele” sau ”Produsul”).

  Produsele prezentate pe Pagina de internet JOMEER sunt comercializate noi în conformitate cu prevederile legale din România consumatorilor finali doar cu amânuntul, în cantităţi adecvate pentru uz personal.

  JOMEER își rezervă dreptul de a modifica oricând gama de Produse prezentate pe Pagina de internet JOMEER precum și informațiile cu privire la Produse, toate acestea neavând caracter obligatoriu. Fotografiile cu privire la Produse nu coincid întotdeauna cu imaginea Produselor livrate. În special la înnoirea sortimentului producătorului pot apărea modificări cu privire la aspectul şi dotările cu care vin Produsele. În acest sens nu pot exista pretenţii ale Clientului pentru lipsuri. Produsele pot fi comandate de către Client pe toată perioada de expunere pe Pagina de internet JOMEER, dar și în limita stocului disponibil.

  Produsul va fi folosit de Client în conformitate cu destinația acestuia, doar pe durata de valabilitate a Produsului și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

  Clientul este îndreptățit, în special înainte de efectuarea comenzii, să solicite din partea JOMEER informații cu privire la produsele prezentate pe Pagina de internet JOMEER. În acest sens, JOMEER pune la dispoziția Clientului personal specializat, care poate fi contactat pe adresa de email: ask@jomeerbeauty.com

   

  1. Oferta/Comanda de cumpărare

  În vederea achiziționării Produselor selectate Clientul completează formularul privind oferta/comanda de cumpărare pus la dispoziție pe Pagina de internet JOMEER (denumit în continuare ”Formularul”) cu datele solicitate în Formular (denumite în continuare ”Datele de identificare”). Clientul se obligă să completeze Datele de identificare cu exactitate, complet și fără erori, verificând corectitudinea acestora înainte de efectuarea ofertei de cumpărare/comenzii. Răspunderea JOMEER nu poate fi atrasă, în cazul în care Datele de identificare au fost completate eronat sau superficial de către Client.

  Înainte de apăsarea/activarea butonului PLASEAZA COMANDA Clientul se obligă să citească Termenii și Condițiile JOMEER, confirmând cunoașterea și acceptarea acestora prin bifarea căsuței ”Am citit şi sunt de acord cu Termenii și Condițiile JOMEER”.

  Prin apăsarea/activarea butonului PLASEAZA COMANDA Clientul transmite JOMEER oferta/comanda sa de cumpărare privind Produsele selectate pe Pagina de internet JOMEER. Odată cu apăsarea/activarea butonului PLASEAZA COMANDA. Clientul confirmă că a luat la cunoștință de, respectiv acceptă necondiționat, caracteristicile, prețurile, cantitățile, Condițiile de Livrare ale Produselor selectate, precum și de ”Termenii și Condițiile JOMEER”, ”Termenii și Condițiile Generale ale Paginii de internet JOMEER”

  JOMEER este îndreptățit fie să accepte oferta/comanda de cumpărare transmisă de către Client, fie, după caz, să nu o accepte, încercând, dar fără a se obliga, să informeze Clientul cu privire la motivele neacceptării ofertei/comenzii de cumpărare (de exemplu, dar fără a se limita la: datele furnizate de către Client, sunt incomplete sau incorecte, JOMEER are îndoieli cu privire la seriozitatea ofertei/comenzii de cumpărare, etc.).

  www.jomeerbeauty.com  îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărator).

  Acceptarea ofertei/comenzii de cumpărare a Clientului de către JOMEER are loc odată cu transmiterea, respectiv recepționarea prin poștă electronică a unui mesaj de confirmare (denumit în continuare ”Mesajul electronic de confirmare”). Mesajul electronic de confirmare este transmis de către JOMEER în atenția Clientului la adresa de mesagerie electronică menționată de Client în Formular. Răspunderea JOMEER nu va putea fi atrasă în cazul unei adrese de mesagerie electronică greșit completată în Formular sau dacă Mesajul electronic de confirmare nu a putut fi recepționat de către Client. Mesajul electronic de confirmare conține informațiile completate în Formular și selectate de către Client, în special cu privire la Produsul sau Produsele comandate, Prețul de achitat de către Client precum și modalitatea de plată a Prețului, modalitatea și Condițiile de Livrare și Datele de identificare.

  Clientul se obligă să citească și să verifice corectitudinea informațiilor conținute în Mesajul electronic de confirmare. În cazul în care Mesajul electronic de confirmare conține informații eronate Clientul va putea solicita JOMEER corectarea acestora în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepției Mesajului electronic de confirmare. În acest sens, Clientul va putea contacta JOMEER prin E-Mail la adresa shop@jomeerbeauty.com  sau la numărul de telefon 0251337542 (program Luni-Vineri, orele 9:00 – 14:30). JOMEER nu răspunde pentru eventuale informații eronate conținute în Mesajul electronic de confirmare.

  JOMEER își desfășoară activitatea comercială respectând întru totul prevederile legale în vigoare. Astfel, JOMEER este îndreptățit să nu presteze vreo obligație contractuală cu privire la oferta/comanda de cumpărare, chiar și după acceptarea acesteia, dacă executarea acesteia implică încălcarea prevederilor legale (de ex.: fraudă etc.).

   

  1. Prețul și Plata Prețului

  Orice ofertă/comandă de cumpărare privind Produsele prezentate pe Pagina de internet JOMEER, urmată de un Mesaj electronic de confirmare, implică o obligație de plată a unei sume de bani reprezentând valoarea de vânzare a Produsului/Produselor selectate (denumit în continuare ”Prețul” și/sau ”Prețurile”) din partea Clientului în favoarea JOMEER. Odată cu apăsarea/activarea butonului PLASEAZA COMANDĂ și recepționarea Mesajului electronic de confirmare Clientul se obligă să plătească către JOMEER Prețul Produsului sau Produselor selectate.

  JOMEER își rezervă dreptul de a modifica unilateral și necondiționat, precum și în funcție de propriile interese Prețurile Produselor prezentate pe Pagina de internet JOMEER. JOMEER este îndreptățit, înaintea recepționării oricăror oferte/comenzi de cumpărare, să introducă Prețuri noi, să corecteze/rectifice Prețurile, să ofere ori să anuleze Prețuri reduse, fără a informa în prealabil Clientul.

  Prețurile sunt menționate în dreptul fiecărui produs și sunt exprimate in LEI (RON – unitatea monetară a României). Prețurile Produselor includ Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) valabilă la data acceptării ofertei/comenzii de cumpărare.

  Clientul poate opta pentru una din modalităţile de mai jos:

  Ramburs – Clientul efectuează plata Prețului la data livrării/recepționării Produsului către Curier, care va elibera o chitanță. În cazul modalității de plată prin Ramburs Prețul este scadent la data livrării/recepționării Produsului.

  Limita maximă admisă a rambursului, plata în numerar este de 5000 lei/zi/persoană juridică și fără limită/persoana fizică;

   

  1. Livrarea și Modalitatea de livrare

  Produsele vor fi livrate Clientului sau persoanei desemnate de Client prin intermediul unei societăți de curierat rapid (denumită în continuare ”Curierul”) la adresa de livrare menționată în Formularul de înregistrare.

  Clientul se obligă să primească Produsul sau să desemneze o persoană cu privire la preluarea Produsului de la Curier. Produsul va fi livrat Clientului sau persoanei desemnate de Client, iar în lipsa acestora Curierul este însărcinat de Client să predea Produsul unei alte terțe persoane aflate în spațiul de la adresa de livrare. În acest ultim caz, Clientul își dă expres acordul cu privire la predarea Produsului unei alte terțe persoane aflate la adresa de livrare, presupunându-se că această terță persoană a fost mandatată de către Client cu preluarea Produsului de la Curier. Clientul sau persoana desemnata de Client pentru a lua in primire Produsul de la Curier are obligatia sa deschida Coletul in fata Curierului si sa verifice daca in Colet sunt toate produsele din Factura care insoteste Coletul si daca aceste produse au ambalajul intact.

  La data livrării/recepționării Produsului Clientul se obligă să semneze o confirmare de primire (denumită în continuare ”Confirmarea de primire”). Confirmarea de primire face dovada deplină a faptului că Produsul a fost predat Clientului de către Curier si a faptului ca coletul si continutul lui sunt conform factura si intacte.

  Clientul se obligă să achite suplimentar costul livrării Produsului, respectiv suma de 20 (douazeci) Lei în cazul comenzilor de până la 299 (douasutenouăzecişinouă) Lei. Pentru comenzile cu o valoare mai mare de 299 (douasutenouăzecişinouă) Lei, Clientul va beneficia de livrare gratuită.

   

  1. Termen de livrare

  JOMEER, prin Curier, va încerca să livreze Produsul către Client într-un termen de 2 până la 7 zile lucrătoare, calculat de la data recepționării Mesajului electronic de confirmare. Livrarea Produsului se face, de regula, in zilele de Luni – Vineri între orele 9:00 – 18:00, exceptând zilele de sărbătoare legală.

  Termenul de livrare poate fi influențat de asemenea de factori externi care nu țin de JOMEER, cazuri în care Termenul de livrare poate fi de cel mult 30 (treizeci) zile de la încheierea Contractului (denumită în continuare ”Termenul maxim de livrare”).

  Clientul este îndreptățit să solicite rezoluțiunea Contractului pentru motivul depășirii Termenului maxim de livrare, dacă JOMEER nu livrează Produsul într-un termen suplimentar stabilit în mod rezonabil de către Client sau dacă Clientul a informat în prealabil JOMEER că termenul de livrare este esențial. În vederea exercitării dreptului la rezoluțiunea Contractului, Clientul va transmite către JOMEER o solicitare scrisă la adresa de postă electronică ask@jomeerbeauty.com  menționând următoarele informații: număr de comandă,  numele și prenumele solicitantului, adresa, număr de telefon, adresă de email, denumire produs, cantitate, motivele rezoluțiunii – returnării, datele contului bancar: codul IBAN si numele băncii.

  JOMEER va rambursa toate sumele plătite de către Client într-un termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data la care Clientul a comunicat JOMEER decizia sa de încetare a Contractului, dacă solicitarea de rezoluțiune a Contractului este întemeiată și Produsul a fost returnat în întregime către JOMEER. Sumele de mai sus vor fi restituite în contul bancar indicat de Client în solicitarea scrisă de rezoluțiune.

   

  1. Transferarea riscului

  Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Clientului în momentul în care acesta sau o persoană terţă desemnată de acesta, alta decât Curierul, intră în posesia fizică a Produselor.

  Cu toate acestea, riscul este transferat Clientului în momentul livrării Produselor către Curier, dacă Curierul a fost însărcinat de către Client să transporte Produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către JOMEER, fără a aduce atingere drepturilor Clientului faţă de transportator.

   

  1. Soluționarea reclamațiilor

  Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul si/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului www.jomeerbeauty.com . Clientul poate contacta JOMEER la număr de telefon 02513375420sau la adresa de postă electronică ask@jomeerbeauty.com

  Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

   

  1. Dreptul de retragere

  11.1 Dispoziții generale

  Dreptul de retragere al Clientului este reglementat de Art. 9 – Art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (denumită în continuare ”OUG34/2014”).

  În conformitate cu prevederile OUG34/2014 Clientul este îndreptățit să se retragă dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG34/2014.

   

  11.2 Termenul de retragere

  Fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, Clientul beneficiază de o perioadă de 14 (paisprezece) zile pentru a se retrage din Contract, perioadă calculată începând cu ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a produselor (Art. 9 din OUG34/2014).

  • dacă ați comandat un anumit produs sau mai multe mărfuri în cadrul unei comenzi unitare iar aceste mărfuri sunt livrate unitar;
  • dacă ați comandat mai multe mărfuri în cadrul unei comenzi unitare iar aceste mărfuri sunt livrate separat;

  Dacă există mai multe astfel de alternative, termenul de revocare începe să curgă abia din data în care dumneavoastră sau o parte terță, care nu este transportatorul, ați preluat sau a preluat ultima parte din marfă respectiv ultima unitate

   

  11.3 Exercitarea dreptului de retragere

  În vederea exercitării dreptului de retragere, Clientul, înainte de expirarea perioadei de retragere (vezi Art. Termenul de retragere de mai sus), va informa JOMEER cu privire la decizia sa de retragere din Contract, prin intermediul postei electronice la adresa shop@jomeerbeauty.com .Conform legii, este nevoie de o declarație clară a retragerii tale din contractul de achiziţie în cauză.

  JOMEER va confirma Clientului, fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere în termen de 2 zile lucrătoare.

  Dreptul de retragere este valabil exercitat, dacă comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către Client în atenția JOMEER înaintea expirării perioadei respective (vezi Art. 11.2 Termenul de retragere de mai sus).

   

  11.4 Obligațiile JOMEER în cazul retragerii

  JOMEER va returna toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, nu mai târziu de 14 zile de la data la care JOMEER a intrat in posesia fizică a tuturor Produselor returnate de Client.

  JOMEER pune la dispoziție posibilitatea de returnare a Produsului/ Produselor achiziţionate de pe Site-ului: www.jomeerbeauty.com , prin firma de curierat URGENT CARGUS suportând costul returnării produselor.

  JOMEER nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de JOMEER.

  Cu excepţia cazului în care JOMEER s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele, JOMEER poate amâna rambursarea sumelor până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Produsele către JOMEER, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

  Clientul își dă acordul ca JOMEER să ramburseze sumele în contul bancar al Clientului, care va fi menționat de către Client în cererea de retragere. Rambursarea sumelor plătite de Client către JOMEER nu se poate face in numerar.

   

  11.5 Obligațiile Clientului în cazul retragerii

  În conformitate cu Art. 14 din OUG34/2014, Clientul, în cazul exercitării dreptului de retragere, se obligă să returneze Produsele unei persoane autorizate de JOMEER, să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data la care acesta a comunicat JOMEER decizia sa de retragere din Contract (vezi Art. 1.3 Exercitarea dreptului de retragere de mai sus).

  Clientul suportă cheltuielile de returnare a Produselor, respectiv costurile directe legate de returnarea Produselor, daca alege alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de JOMEER. Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

  Având în vedere natura Produselor comercializate de JOMEER, Clientul se obligă să returneze Produsele către JOMEER într-o stare perfectă și impecabilă, nefolosite/netestate, cu sigiliul si ambalajul original, respectiv într-o stare în care Produsul poate fi comercializat din nou. Produsul va fi returnat împreună cu toate accesoriile, eșantioanele/cadourile gratuite, promoțiile, în ambalajul original nedeteriorat și cu instrucțiunile de folosire.

  Clientul va returna Produsul către JOMEER la adresa: Calea Unirii nr. 22, bloc 46, ap. 4, Craiova, Jud. Dolj.

  JOMEER nu acceptă coletele trimise la altă adresă decât cea menţionată mai sus.

   

  11.6 Exceptări de la dreptul de retragere

  Sunt exceptate de la dreptul de retragere referitor la contractele la distanţă următoarele:

  1. a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către JOMEER;
  2. b) contracte având ca obiect furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  3. c) contracte având ca obiect furnizarea de Produse sigilate care au fost desigilate de Client;
  4. d) contracte având ca obiect furnizarea de Produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

   

  1. Diverse

  12.1 Erori

  Informaţiile despre Produsele şi serviciile prezentate în Pagina de Internet JOMEER sunt sub rezerva greşelilor de tipar. Preţurile, informațiile despre Produse precum şi imaginile pot să conţină erori sau neconcordanțe.

   

  12.2 Litigii

  Eventuale litigii dintre Client și JOMEER vor fi soluționate în prealabil pe cale amabilă. Dacă litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă între Părți, litigiul va fi soluționat de Instanța competentă.

  În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor (denumită în continuare ”SAL”) dintre consumatori şi comercianţi, Clientul poate prezenta voluntar reclamaţiile împotriva JOMEER entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei (denumită în continuare ”OG38/2015”). OG38/2015 se aplică procedurilor de soluţionare extrajudiciară a litigiilor naţionale şi transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în România şi un consumator rezident în Uniunea Europeană prin intervenţia unei entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor, care propune sau impune o soluţie şi care acţionează în România. În cazul în care un litigiu între Client şi JOMEER nu a putut fi soluţionat în urma unei reclamaţii prezentate direct de Client către JOMEER, JOMEER informează Clientul despre posibilitatea de a se adresa entităţii SAL și platformei SOL (platforma europeană de soluţionare online a litigiilor, denumită în continuare platforma SOL – instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluţionarea independentă, imparţială, transparentă, eficace, rapidă şi echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligaţiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care îşi are reşedinţa în Uniune şi un comerciant stabilit în Uniune). Pentru a se adresa entităţii SAL și platformei SOL Clientul va putea accesa pagina de web: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO.

   

  12.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal

  Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date este reglementată de Legea nr. 677/2001 (denumită în continuare ”L677/2001”).

  JOMEER, precum și persoana împuternicită au obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale colectate de la Client.

  Scopul colectării și prelucrării datelor este: activități de promovare a Produselor și serviciilor, activități comerciale, activități de statistică și cercetare de piață, informarea clienților/utilizatorilor privind situația contului lor de pe www.jomeerbeauty.com , informarea clienților/utilizatorilor privind activităţi de marketing, activităţi comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de cercetare de piața, activități de statistică, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului

  Datele colectate sunt utilizate și prelucrate de către JOMEER, direct sau prin persoanele împuternicite de către JOMEER.

  Datele cu caracter personal introduse de către Client în Formular sunt necesare în vederea încheierii Contractului dintre JOMEER și Client. Contractul nu se va considera încheiat, dacă Clientul refuză introducerea datelor cu caracter personal în Formular. Astfel, JOMEER nu va fi obligată să livreze Produsul.

  În conformitate cu L677/2001 Clientul beneficiază de următoarele drepturi:

  – dreptul de informare (Art. 12 din L677/2001); operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective: identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia; scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

  – dreptul de acces la date (Art. 13 din L677/2001): Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

  – dreptul de intervenţie asupra datelor (Art. 14 din L677/2001); respectiv rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate mai sus.

  – dreptul de opoziţie (Art. 15 din L677/2001); respectiv persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

  – dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art. 17 din L677/2001); respectiv dreptul de a cere şi de a obţine: retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte; reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

  – dreptul de a se adresa justiţiei (Art. 18 din L677/2001); respectiv dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

  Completarea Formularului de către Client cu date având caracter personal prezumă acceptul expres și necondiționat al Clientului ca datele personale ale acestuia sa fie colectate, utilizate și prelucrate in sistemul de date/baza de date ținut de JOMEER sau de către persoanele împuternicite de acesta. Mai mult, Clientul își dă acordul ca aceste date cu caracter personal să fie transferate/comunicate către alte societăți din țară sau străinătate.

  Cu privire la exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal Clientul va contacta JOMEER la adresa de postă electronică ask@jomeerbeauty.com

  Puteţi downloda documentul de AICI.

   

  0

  Start typing and press Enter to search